DOOFVRIENDELIJK

Worldwideanja streeft naar een Doofvriendelijk Groningen en maakt deel uit van de kerngroep.

De missie van de kerngroep is de stad Groningen in al haar facetten toegankelijk te laten zijn voor doven. De kerngroep vindt dat iedere burger van Groningen recht heeft om om te gaan met Doven of kennis te nemen van Dovencultuur en/of de Dove Groningers. Dit doel willen we bereiken door:
• Burgers in de stad Groningen te informeren omtrent 'doof zijn'.
• Drempels te verlagen die door het verschil in communicatie (Gebarentaal en spreken met stem) bestaan in de stad Groningen en omgeving. Door middel van verschillende culturele activiteiten wordt het 'doof zijn' zichtbaar gemaakt.

Resultaat dat de kerngroep voor ogen staat is een Doofvriendelijk Groningen, waarin Dove Groningers gelijkwaardige mogelijkheden hebben als andere Groningers, met betrekking tot deelname aan het maatschappelijke leven. (onderwijs, werk, café of theaterbezoek, zorg, dienstverlening etc.)

Meer informatie op www.dovenclubhuis.nl

Na de realisatie van de doofvriendelijkste Koningsdag ooit in Groningen 2018 werkzaamheden voortgezet in onderwijskring.