KUNSTLESSEN VOOR SPECIAAL ONDERWIJS Dove en Slechthorende leerlingen leerden over KUNST EN RUIMTE
De provincie Groningen was opddrachtgever voor het ontwikkelen van lesmateriaal bij kunstwerken in de openbare ruimte. Op de Kentalis Guyotschool voor SO heeft WORLDWIDEANJA de pilot Kunst en Ruimte uitgevoerd.
WORLDWIDEANJA verstaat de Nederlandse Gebarentaal. Dat maakt het lesgeven aan de doelgroep gemakkelijk. Zonder gebruik te maken van een tolk gebarentaal kunnen zij de lessen volgen. Bijbehorend videomateriaal is van ondertiteling voorzien.
Leerlingen gingen op stap met worldwideanja om kunstwerken in het park te schetsen. Vanuit de schetsen werden werkstukken gemaakt van klei. De leerlingen verzonnen verhalen bij de werkstukken.